آیین گاهنبارخوانی در زیارتگاه ستی پیر برگزار می شود

چاپ

همزمان با روز زیارت همگانی ستی پیر، آیین گاهنبارخوانی در این مکان سپندینه انجام می شود.

بر اساس اعلام انجمن زرتشتیان مریم آباد در روز اشتاد ایزد و خورداد ماه برابر با آدینه ۲۴ خورداد که زمان زیارت همگانی ستی پیر است، آیین گاهنبارخوانی نیز در این زیارتگاه انجام می شود. این مراسم از ساعت ۶ پسین آغاز می شود و با یاری نیک اندیشان از باشندگان پذیرایی به عمل می آید.