نیایش همگانی در شاه ورهرام ایزد تهران

چاپ

پسین شنبه، ۱۸ خورداد ماه، برابر با ورهرام ایزد، آیین نیایش همگانی در زیارتگاه شاه ورهرام ایزد تهران برپا می شود.

زرتشتیان در روز ورهرام ایزد برای نیایش خداوند یکتا به زیارتگاه های شاه ورهرام ایزد می روند. در تهران نیز زیارتگاه شاه ورهرام ایزد در روز ورهرام ایزد و خورداد ماه میزبان گروه پرشماری از زرتشتیان خواهد بود. در این روز و از ساعت ۳۰: ۱۹ آیین نیایش همگانی نیز برگزار می شود، علاقه مندان برای شرکت در این برنامه می توانند ۱۵ دقیقه قبل از آغاز مراسم در زیارتگاه حضور یابند و سدره و کشتی نیز به همراه داشته باشند.