آغاز بازسازی زیارتگاه های اشتاد ایزد و تشتر ایزد در شریف آباد

چاپ

انجمن زرتشتیان شریف آباد از آغاز بازسازی زیارتگاه های شاه اشتاد ایزد و شاه تشتر ایزد خبر داده است.

تصاویری از آغاز بازسازیها را در ادامه مطلب ببینید: