نماینده زرتشتیان به وزیر کار: بخش نامه سازمان بهزیستی تبعیض آمیز است

چاپ

دکتر اسفندیار اختیاری، در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نسبت به بخشنامه تبعیض آمیز سازمان بهزیستی اعتراض کرد و خواستار اصلاح آن شد.


به دنبال صدور بخش نامه ای از سوی دفتر امور کودکان و و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور در تاریخ ۶ خورداد که در یکی از بندهای آن آمده است: «به کار گیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت های دینی، ممنوع می باشد.»
نماینده ایرانیان زرتشتی در نامه ای به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی این بخش نامه را تبعیض آمیز دانسته و ضمن اشاره به گفتگوهای انجام شده با رئیس سازمان بهزیستی، خواستار ابطال بند مذکور شده است.
متن کامل نامه نماینده ایرانیان زرتشتی بدین ترتیب است:

به نام دانای بزرگ هستی بخش
جناب آقای شریعتمداری
وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی
با درود
احتراما، به آگاهی می رساند که سرپرست دفتر امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزیستی کشور، در یک اقدام عجیب و تبعیض آمیز، در بخشنامه شماره۲۸۰۳۳/ ۹۸/ ۹۰۰  به تاریخ ۶/ ۳/ ۱۳۹۸ موردی را به شرح زیر ابلاغ کرده است:
“به کارگیری پرسنل از اقلیت دینی تحت هر عنوان در مهدکودک، به غیر از مهدهای مخصوص اقلیت های دینی، ممنوع می باشد”
آشکار است که این ابلاغیه، صراحتاً مخالف با قوانین کشور بخصوص بند ۹ اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر “رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه، در تمام زمینه های مادی و معنوی” است.
در این رابطه با ریاست محترم بهزیستی کشور؛ جناب آقای دکتر وحید قبادی‌دانا مذاکره گردید، ایشان ضمن ابراز تاسف از اتفاق پیش آمده، تاکید کردند که مشکل را برطرف می کنند.
اما متاسفانه تاکنون اقدامی ملموس و موثر مبنی بر رفع این تبعیض غیرقانونی برداشته نشده است، لذا شایسته است دستور فرمایید تا نسبت به ابطال این بند از بخشنامه اقدام و ترتیبی اتخاذ گردد تا دیگر شاهد اینگونه تصمیم های غیر انسانی و غیر اخلاقی برای پیروان ادیان الهی نباشیم.
با سپاس
دکتر اسفندیار اختیاری
نماینده ایرانیان زرتشتی