جشن سدره پوشی گروهی دانش آموزان کلاسهای دینی تهران

چاپ

سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) ۶ تن از نوجوانان کلاس های دینی تهران را به صورت گروهی سدره پوش می کند.

در این آیین، که یازدهم تیر ماه برگزار می شود، ۶ تن از دانش آموزان پایه پنجم لباس نیک اندیشی به تن خواهند کرد.

سازمان فروهر از برگزاری این جشن باشکوه در جشنگاه خسروی از ساعت ۱۸ تا ۳۰: ۲۰ خبر داده است.