گزارش تصویری از آیین خاکسپاری روانشاد بهرام خسرویانی

چاپ

گروه پرشماری از زرتشتیان تهران، یکشنبه ۱۲ خورداد ماه در آیین خاکسپاری روانشاد بهرام گشتاسب خسرویانی، خادم پیشین آرامگاه قصر فیروزه شرکت کردند.

روانشاد بهرام گشتاسب خسرویانی شنبه ۱۱ خورداد ماه در سن ۹۶ سالگی چشم از جهان فروبست وی بیش از ۴۰ سال به عنوان خادم آرامگاه قصر فیروزه مشغول به کار بود.

دیگر مراسم های آن روانشاد عبارتند از:

آیین سوم، دوشنبه ۱۳ خورداد، ساعت ۱۸ در خانه نرگس

مراسم صبح چهارم، سه شنبه ۱۴ خورداد، ساعت ۵ بامداد در خانه نرگس

آیین پرسه، پنجشنبه ۲۳ خورداد ساعت ۱۴ تا ۱۶ در تالار ایرج