هیات رئیسه گردش نهم انجمن زرتشتیان رحمت آباد مشخص شد

چاپ

 

با برگزاری جلسه هیات مدیره گردش نهم انجمن زرتشتیان رحمت آباد، اعضا هیات رئیسه این انجمن انتخاب شدند.

روز آدینه ۱۰ خورداد ماه و از ساعت ۶ پسین نخستین نشست هیات مدیره گردش نهم انجمن زرتشتیان رحمت آباد با حضور اعضای هیات نظارت بر انتخابات انجام شد. در این نشست اعضا هیات رئیسه بدین ترتیب انتخاب شدند:

سهراب رستم خسرویانی: فرنشین

مهنام خسرویانی: نایب رییس

خرمن خسرویانی: دبیر

مهران خسرویانی: حسابدار

هرمزدیار خسرویانی: خزانه دار

گفتنی است انتخابات گردش نهم انجمن زرتشتیان رحمت آباد ۱۳ اردیبهشت ماه برگزار شد که گزارش و تصاویر آن را می توانید در اینجا بخوانید.