فوتسال بانوان، در جام جان باختگان

چاپ

کانون دانشجویان زرتشتی از برگزاری مسابقات فوتسال بانوان در سی و نهمین دوره پیکارهای ورزشی جام جان باختگان خبر داده است.

در صورتی که این رده به حد نصاب برسد، این نخستین باری خواهد بود که فوتسال بانوان در جام جان باختگان برگزار می شود، کانون دانشجویان زرتشتی از تیم های فوتسال بانوان دعوت کرده است تا از امروز(۱۱ خورداد) تا ۲۴ خورداد برای اعلام آمادگی به وب سایت جام جان باختگان مراجعه کنند و یا با کانون دانشجویان زرتشتی به شماره ۰۲۱۶۶۷۰۶۴۱۹ تماس بگیرند. این در حالی است که زمان نام نویسی در این دوره از پیکارها روزهای ۸ تا ۱۲ تیر است.

گفتنی است در حالی که در سالهای اخیر جام ایران دخت تنها مسابقات جامعه زرتشتی بود که به فوتسال بانوان اختصاص داشت، امسال برای نخستین بار باشگاه اردشیر همتی کرمان و کانون دانشجویان زرتشتی از اضافه شدن این رشته به مسابقات جام اشا و جام جان باختگان خبر داده اند.