تصاویری از جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه ششم دبستان دینیاری

چاپ

شنبه یازدهم خورداد، جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه ششم دبستان دینیاری برگزار شد.

دانش آموزان پایه ششم دبستان دینیاری، پس از برگزاری آخرین امتحان، جشن فارغ التحصیلی را برپا کردند. در این برنامه با حضور خانم مهرنوش هماوندی، آموزگار پایه ششم و رامتین سلامتی، مدیریت دبستان دینیاری از دانش آموزان تقدیر به عمل آمد: