نشست دکتر اختیاری با انجمن زرتشتیان کرمان

چاپ

بامداد پنجشنبه نهم خورداد، نشست نماینده ایرانیان زرتشتی با هموندان انجمن زرتتشیان کرمان و دیگر زرتشتیان علاقه مند برگزار شد.

این جلسه به میزبانی ودعوت انجمن زرتشتیان کرمان در تالار آتشکده این شهر انجام شد و دکتر اسفندیار اختیاری، پاسخگوی پرسشهای هموندان انجمن و دیگر باشندگان در زمینه های مختلف بود: