سرهنگ خلبان کیقباد اردشیری چم درگذشت

چاپ

سرهنگ خلبان کیقباد(کیخسرو) فریدون اردشیری چم چشم از جهان فروبست.

روانشاد کیقباد اردشیری چم، خلبان بازنشسته نیروی هوایی بود و به عنوان خلبان هواپیماهای F5 در جنگ تحمیلی حضور داشت.
روانشاد کیقباد اردشیری چم متولد دوم خورداد ۱۳۳۴ بود. وی مدرک خلبانی خود را از کشور آمریکا دریافت کرد و سپس به ایران بازگشت و به عضویت نیروی هوایی در آمد، پس از بازنشستگی نیز در خطوط هوایی کیش ایر به خدمت پرداخت.
همسر آن روانشاد پروانه جمشیدیان است و حاصل ازدواج آنها دو فرزند به نام های کامدل و کامران است.
روانشاد کیقباد(کیخسرو) اردشیری چم سالها درگیر بیماری بود و در نهایت در نخستین ساعات سه شنبه ۷ خورداد ماه در بیمارستان فرخی یزد چشم از جهان فروبست.

آیین خاکسپاری روانشاد سرهنگ خلبان کیقباد (کیخسرو)فریدون اردشیری چم ساعت ۴ پس از نیمروز روز آبان وخورداد ماه، برابر با چهارشنبه ۸ خورداد در آرامگاه زرتشتیان تفت و‌توابع برگزارخواهد شد.
تارنمای برساد درگذشت کیقباد(کیخسرو) فریدون اردشیری چم را به خانواده و آشنایان آن روانشاد آرامش باد می گوید.