«جهان ساسانی» کتاب جدید انتشارات فروهر

چاپ

انتشارات فروهر کتاب «جهان ساسانی»، مقالاتی درباره تاریخ ایرانشهر را به تازگی منتشر کرده است.

جهان ساسانی نوشته تورج دریایی و ترجمه مهناز بابایی است، این کتاب در ۱۹۸ صفحه و تیراژ ۷۰۰ عدد، در سال ۱۳۹۷ مجوز انتشار گرفته است.

تورج دریایی در پیشگفتار کتاب می نویسد:

کتابی که در پیش رو دارید مجموعه مقالاتی است که من در مجلات اروپایی و آمریکایی در دو دهه گذشته درباره ایران ساسانی به چاپ رسانیده ام.  از زمانی که بر روی متن پهلوی (فارسی میانه) شهرستان های ایرانشهر کار می کردم، به ایده شکل گیری مبحث ایرانشهر و اهمیت آن پرداخته ام. ایرانشهر نه تنها بعد سیاسی بلکه بعد فرهنگی نیز دارد که ساخته و پرداخته دوران شاهنشاهی ساسانی مابین قرون سوم و هفتم میلادی است. به نظر من فرهنگ ایرانشهر از آمودریا(جیحون) تا رود فرات جریان داشته و جلوه کرده است. این فرهنگ شامل تاریخ، ادبیات و رسم و رسومی است که تا امروزه در این مناطق همچنان وجود دارد و در قفقاز نیز می توان رد پای آن را یافت. قسمت دیگر این کتاب درباره تاریخ سیاسی و نکاتی درباره شاهنشاهی ساسانی و همچنین مطالعه تاریخ نگاری حکومتی است که شناخت آن را مطالعات اسلام شناسی و روم شناسی روشن ساخته اند.

این مقالات به لطف خانم دکتر مهناز بابایی به صورت کتاب به چاپ می رسد. ایشان با حوصله و دقت این مقالات را انتخاب کردند و آنها را به صورت مجموعه ای منسجم ترجمه کردند. من از دکتر بابای برای همه زحماتی که برای به چاپ رسانیدن این مقالات به فارسی کرده اند، متشکرم. همچنین از خانم دکتر گشتاسب سپاسگزارم. که این مقالات را در انتشارات فروهر به چاپ رساندند. امیدوارم این مقالات برای دانشجویان و محققان ایرانی مفید واقع شود و به پیشبرد تحقیق درباره این فرهنگ مهم کمک کند.

تورج دریایی

دانشگاه کالیفرنیا در ارواین

بهمن ۱۳۹۷

مجموعه مقالات این کتاب در دو بخش ایرانشهر و شاهنشاهی ساسانی تقسیم شده اند که عبارتند از:

بخش نخست: ایرانشهر

تغییر چهره جهان، جغرافیا و تبلیغات سیاسی در ایران باستان

ایده سرزمین مقدس ایرانشهر

مفهوم پادشاهی در ایران ساسانی متقدم

تاریخ نگاری در ایران عهد باستان متاخر

وقتی پایان نزدیک است: ارتش های بدوی شده و شاهان سرباز در ایران باستان متاخر

بخش دوم: شاهنشاهی ساسانیان

جایگاه تاریخ ساسانیان در مطالعات ایران شناسی، اسلام پژوهی و عهد باستان متاخر

شاهنشاهی ساسانی

نگاهی بر باستان شناسی شاهنشاهی ساسانی

آخرین زن فرمانروا در ایرانشهر: ملکه آذرمیدخت

آخرین سال یزدگرد سوم: ضرب سکه و تاریخ سیستان در اواخر عهد باستان