تصاویری از جشن خودکار در دبستان دینیاری

چاپ

دانش آموزان پایه چهارم دبستان دینیاری، در روزهای پایانی سال تحصیلی، نوشتن با خودکار را جشن گرفتند.

در این برنامه که با حضور شیرین نمیری، آموزگار کلاس چهارم و رامتین سلامتی، مدیریت دبستان دینیاری انجام شد، از دانش آموزان پایه چهارم تقدیر به عمل آمد: