دروه آموزش شطرنج در خانه فرهنگ و هنر

چاپ

خانه فرهنگ و هنر دوره آموزش شطرنج را برگزار می کند.

این دوره شامل آموزش شطرنج، مسابقات شطرنج و آشنایی با روش های تفکر و اندیشیدن است.

کلاسها روزهای پنجشنبه از ساعت ۵ تا ۷ پسین برگزار می شود و تدریس دوره نیز بر عهده خشایار طهمورسی زاده است.

علاقه مندان برای نام نویسی می توانند با شماره ۸۸۹۴۵۴۸۰ تماس بگیرند.