چهل و نهمین نشست کارگروه دینی برگزار می شود

چاپ

سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) از برگزاری چهل و نهمین کارگروه دینی انجمن ها و نهادهای زرتشتی خبر داده است.

این کارگروه از ساعت ۳۰: ۸ بامداد آدینه سوم خورداد به میزبانی سازمان فروهر برگزار می شود.

کارگروه دینی با هدف هماهنگی کلاس های دینی دانش آموزان زرتشتی برگزار می شود، در این کارگروه نماینده ایرانیان زرتشتی، نماینده انجمن موبدان تهران، نمایندگان انجمنهای برگزارکننده کلاسهای دینی و آموزگاران و مدیران کلاسهای دینی حضور دارند و دبیرخانه آن بر عهده سازمان جوانان زرتشتی(فروهر) است.

گفتنی است نشست چهل و هشتم کارگروه دینی، سوم اسفند ۱۳۹۷ برگزار شد.