تصاویری از جشن یادگیری در دبستان جمشیدجم

چاپ

در روزهای پایانی سال تحصیلی، جشن یادگیری در دبستان جمشیدجم در حال برگزاری است.

در این برنامه، دانش آموزان آنچه در طول سال فراگرفته اند را ارائه می دهند که تصاویر آن را می توانید در ادامه مطلب ببینید: