بانوان طرح حساس سازمان زنان هفته تربیت بدنی زرتشتیان را گرامی داشتند

چاپ

بانوان طرح حساس سازمان زنان زرتشتی هفته ورزش و تربیت بدنی زرتشتیان را در آدریان بزرگ گرامی داشتند.

این برنامه به همت گروه ورزش همگانی ورهرام روز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت برابر با اورمزد روز و خورداد ماه انجام شد، اعضای طرح حساس سازمان زنان زرتشتی در این روز پیک نیکی شاد و ورزشی را سپری کردند:

گفتنی است در طرح حساس سازمان زنان زرتشتی، فعالیتها و برنامه هایی انجام می شود تا اعضای این طرح دچار بیماریهایی همچون آلزایمر نشوند.