آشنایی با کمیسیون «برنامه ریزی، بودجه و نظارت» در گفتگو با نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران

چاپ

کمیسیون «برنامه ریزی، بودجه و نظارت» جدیدترین کمیسیون انجمن زرتشتیان تهران است که در یکی دو ماه اخیر و در گردش ۴۴ شکل گرفته است. به منظور آشنایی بیشتر با این کمیسیون گفتگویی با دکتر رامین خسروی، عضو کمیسیون مذکور، نایب رئیس گردش ۴۴ و فرنشین کمیسیون روابط عمومی داشتیم.

 

به گفته دکتر رامین خسروی، پس از شروعِ فعالیتِ‌‌گردش ۴۴ انجمن زرتشتیان تهران در ۲۳ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، مطابق آیین‌نامه‌ ”تشکیل‌کمیسیون‌ها“، مقرر شد، کارگروهی برای بررسیِ الزام، شرایط و نحوه‌ تشکیلِ‌کمیسیونی با هدفِ برنامه‌ریزی و تنظیمِ بودجه‌ انجمن تشکیل شود.

 

نایب رئیس انجمن زرتشتیان تهران در ادامه بیان کرد: بی‌شک‌کمیسیون‌های انجمن زرتشتیان تهران درگردش‌های‌گذشته، به‌طور مستقیم ویا غیرمستقیم، عهده‌دار برنامه‌ریزی و به نوعی بودجه‌گذاری و نه بودجه‌نویسی، بوده‌اند و شاهد آن، پایدار ماندن انجمن در طی یک سده‌ گذشته است.

 

فرنشین کمیسیون امور اجتماعی و روابط عمومی سپس به بررسی های انجام شده در کارگروه اشاره کرد و افزود: مطالعات تطبیقی انجام شده درکارگروه، نشان ‌داد، با توجه به تعدد، تنوع وگسترده بودن فعالیت‌های انجمن، داشتن‌کمیسیونی مستقل برای برنامه‌ریزی، همانند سازمان‌ها و نهادهایی با نوع و حجم فعالیت مشابه‌ انجمن، مفید و حتی لازم است.

 

وی در مورد اعضای این کمیسیون نیز گفت: پس از تاییدگزارش‌کارگروه در هیات مدیره،کمیسیون ”برنامه‌ریزی، بودجه و نظارت راهبردی“ با هشت عضو شروع به‌کارکرد. از هر یک از سایر کمیسیون‌ها یک عضو و از هیات رییسه هم یک عضو در آن حضور دارند تا تمام‌کمیسیون‌ها در برنامه‌ریزی و بودجه‌گذاری به طور مستقیم و موثر، نقش داشته باشند.

 

به گفته دکتر خسروی این‌کمیسیون در تلاش است تا با به کاربردن نظرات مثبت و سازنده‌ی‌کارشناسان و خبرگان جامعه، ماموریت‌ها و چشم‌اندازهای انجمن را تعیین کند، همچنین دامنه فعالیت و شرح وظایفِ‌ آن، بدین ترتیب است:

 • تعیین چشم‌انداز انجمن
 • مشخص‌کردن اهداف و تنظیم برنامه‌های‌‌کوتاه، میان و بلند مدت انجمن
 • گردآوری اطلاعات مربوط به وضعیت موجود به صورت‌کلان برای تدوین برنامه‌ راهبردی ‌انجمن
 • تهیه و تنظیم بودجه‌ عملیاتی انجمن با همکاری‌ کمسیون‌های مختلف آن
 • ارزیابی و نظارت بر اجرای برنامه‌ها و بودجه‌ عملیاتی
 • بررسی، جمع‌بندی و نهایی‌کردن سیاست‌های کلان واحدهای تابع انجمن
 • تجزیه و تحلیل شاخص‌های اجرایی
 • زمینه‌سازی و انجام فرآیند آسیب‌شناسی علمی و فرهنگ‌سازی در انجمن
 • تهیه‌ گزارش‌های‌ تحقیقی و پژوهشی و ارایه به‌کمیسیون‌های مربوط
 • تهیه و تدوین تمام آیین‌نامه‌هایی‌که می‌توانند روندهای اجرایی در انجمن را بهبود بخشد.
 • اصلاح‌فرآیندها و روش‌های انجام‌کار به‌منظور تسریع و بهبود در انجام فعالیت‌ها و وظایف‌کمیسیون‌های مختلف
 • اصلاح تشکیلات انجمن با بررسی و مطالعه‌ لازم به‌منظور اصلاحِ ساختار انجمن
 • شناسایی‌ و اولویت‌بندی سایر فعالیت‌هایی‌که‌ در حوزه‌ی دیگرکمیسیون‌ها گنجانیده نشده است.