گزارشی از برنامه های مهدکودک سپند

چاپ

 

نونهالان مهدکودک سپند به مناسبت روز اشتاد ایزد، روز شادی را در آدریان بزرگ تهران گذراندند، همچنین نشست مربیان و خانواده های مهدکودک سپند برگزار شد:

 

در روز اشتاد ایزد و اردیبهشت برابر با چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت، نونهالان مهدکودک سپند گردش بهاری را در آدریان بزرگ داشتند:

 

 

نشست مربیان مهدکودک سپند با خانواده های نونهالان روز پنجشنبه ۲۶ اردیبهشت در مهدکودک انجام شد: