گزارش تصویری از آیین گاهنبارخوانی در آتشکده آتشکوه

چاپ

در روز آدینه ۲۷ اردیبهشت ماه آیین گاهنبارخوانی در آتشکده تاریخی آتشکوه برگزار شد.

این مراسم با اوستاخوانی موبدان مهربان فیروزگری و سهراب هنگامی انجام شد.

گفتنی است آتشکده آتشکوه که ستون های چهارتاقی آن نیز به جا مانده اند متعلق به دوران ساسانی است و در استان مرکزی و ۱۳ کیلومتری شهر محلات قرار دارد: