گزارش تصویری از جشنواره بادبادک ها در یزد

چاپ

به همت انجمن یانش وران مانتره، جشنواره بادبادک ها در مجموعه دخمه یزد برگزار شد.

این برنامه پسین آدینه ۲۷ اردیبهشت ماه انجام شد که تصاویر آن را می توانید در ادامه مطلب ببینید:

 

اهورا مهرافزا

سینا پوریزدگردی

جهانگیر کدخدایان