گزارش تصویری از آیین گاهنبارخوانی در پذیرشگاه پارسایی

چاپ

پذیرشگاه پارسایی تهران پسین یکشنبه ۲۹ اردیبهشت ماه شاهد برگزاری آیین گاهنبارخوانی بود.

این مراسم به همت انجمن زرتشتیان تهران و به مناسبت سالروز بازگشایی این پذیشگاه انجام شد. که تصاویر آن را می توانید در ادامه مطلب ببینید.

 

سخنرانی مهردخت شهریاری، هموند انجمن زرتشتیان تهران

سخنرانی دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی