فراخوان باشگاه آترین برای جذب سرپرست و تدارکات

چاپ

باشگاه ورزشی آترین فراخوانی را برای جذب سرپرست و تدارکات منتشر کرده است.

در این فرخوان می خوانیم:

باشگاه ورزشی اترین در آستانه آغاز فصل جدید مسابقات لیگ در سال ۱۳۹۸ جهت تکمیل کادر فنی تیم های مختلف خود همکیشان دوستدار و علاقه مند را در پست های سرپرستی و همچوین تدارکات دعوت به همکاری می نماید.

توضیحات لازم:

تمامی کادر مربیان در حال حاضر جوانان همکیش و دارای مدرک رسمی و معتبر می باشند.

به منظور همکاری و سهولت در اجرای کار، بیشترین وظایف و امور سرپرستی در حیطه مکاتبات و امور اداری و مراجعات به هیات ها توسط مدیریت باشگاشه انجام پذیر است ولی در زمان مسابقات حضور شخص سرپرست جهت برگزاری مسابقه الزامی است.

طبق قوانین، حداقل سن سرپرست ۲۵ سال تمام و بایستی دارای کفایت و حسن برخورد و توان مدیریتی لازم جهت کنترل ناهنجاری ها و احاطه بر حواشی مسابقات و پیشگیری از سورفتارها باشد.

عموم مسابقات رده های مختلف باشگاهی در میان هفته و ساعات اداری بوده و تمامی اعضای کادر فنی می بایست پیشتر نسبت به تطبیق برنامه های خود اقدام نمایند.