طرح همدلی برای اهدای خون برگزار می شود

چاپ

انجمن زرتشتیان یزد امسال نیز همچون سالیان گذشته طرح همدلی برای اهدای خون در ماه رمضان را برگزار می‌کند.

طرح همدلی به منظور اهدای خون، ۱۳ خورداد در سازمان انتقال خون یزد واقع در میدان ابوذر انجام می شود.

زرتشتیان علاقه مند برای باشندگی در این برنامه و آگاهی بیشتر می‌توانند در ساعت‌ اداری با دبیرخانه‌ انجمن زرتشتیان یزد به شماره‌ ۳۶۲۹۹۰۰۰- ۰۳۵ تماس بگیرند.

زرتشتیان یزد در سال های اخیر با شرکت در طرح همدلی در ماه رمضان که میزان اهدای خون کاهش می‌یابد سعی در یاری‌رسانی به هم‌میهنان دارند.

گفتنی است برای اهدای خون به همراه داشتن کارت ملی ضروری است.