تصاویری از آخرین آماده سازیها برای افتتاح محوطه بیرونی زیارتگاه ستی پیر

چاپ

انجمن زرتشتیان مریم آباد در حال انجام آخرین آماده سازی ها برای افتتاح محوطه بیرونی زیارتگاه ستی پیر است.

افتتاح محوطه بیرونی زیارتگاه ستی پیر پسین چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت و از ساعت ۶ پسین آغاز می شود.

انجمن زرتشتیان مریم آباد کار بازسازی این محوطه را بر اساس طرح کمیته بازسازی زیارتگاه ها و اماکن فرهنگی از امرداد ۹۷ آغاز کرد.

فریبرز مالی هموند انجمن زرتشتیان مریم آباد در گفتگو با برساد به برخی از فعالیتهای انجام شده در این مدت اشاره کرد که عبارتند از:

جمع آوری آسفالت و سنگ فرش محوطه به مساحت حدودا ۸۰۰ متر

ساخت حصار باغچه با آجر و سنگ به ارتفاع حدودا یک متر و طول در حدود ۱۵۰ متر در کنار این حصار ۸ محوطه برای فضای سبز و ۸ سکو برای نشستن نیز تعبیه و ساخته شده است.

بخش پایین دیوار قلعه زیارتگاه، به طول حدود ۱۰۰ متر آجر چینی شده است.

پشت بام و اطراف پلکان آب انبار بازسازی شده است.

شکستگی دیوار قلعه زیارتگاه ترمیم شده است و حدود ۱۵۰ متر کاهگل شده است.

رنگ آمیزی در و نصب نرده استیل

نورپردازی

 

تصاویری از آغاز فرایند بازسازی محوطه بیرونی زیارتگاه ستی پیر در امرداد ۱۳۹۷ را در اینجا ببینید.

 

سنگ فرش محوطه بیرونی زیارتگاه

ساخت حصار به ارتفاع حدود یک متر و تعبیه محلی برای فضای سبز و سکویی برای نشستن در اطراف محوطه

بازسازی پشت بام پلکان آب انبار

آجرچینی قسمت پایین دیواره قلعه زیارتگاه

نورپردازی

در حال نصب نرده استیل

فریبرز مالی، هموندانجمن زرتشتیان مریم آباد در کنار معمار پروژه