جشن تولد متولدین فروردین و اردیبهشت در خانه دولت کرج

چاپ

باشگاه جان باخته کامران گنجی، جشن تولد زرتشتیان کرجی متولد ماه های فروردین و اردیبهشت را برگزار کرد.

این مراسم همزمان با روز ورهرام ایزد، پنجشنبه ۱۹ اردیبهشت در خانه دولت کرج انجام شد که تصاویر آن را می توانید در ادامه مطلب ببینید: