گزارش تصویری از جشنواره هنری و فرهنگی و خوراکی سازمان زنان زرتشتی

چاپ

جشنواره هنری و فرهنگی و خوراکی سازمان زنان زرتشتی، آدینه ۶ اردیبهشت در تالار خسروی تهران برگزار شد.

این جشنواره که در دوره های پیشین با نام همایش فروش و یا نمایشگاه و همایش فروش کارهای دستی شناخته می شد از ساعت ۹ صبح آغاز و تا ۵ پسین ادامه یافت: