برنامه های آینده سازمان زنان زرتشتی

چاپ

سخنرانی اولین دوشنبه ماه اردیبهشت و نمایشگاه و همایش فروش کارهای دستی زرتشتیان از برنامه های آینده سازمان زنان زرتشتی است که در وب سایت این سازمان اعلام شده اند.

موبد فرهنگ ضیاتبری، روز دوشنبه دوم اردیبهشت با موضوع «بهداشت تن و روان و محیط زیست در دین زرتشتی» به سخنرانی می پردازد. این برنامه که از ساعت ۱۰ صبح در تالار خسروی انجام می شود در قالب برنامه سخنرانی اولین دوشنبه هر ماه برگزار می شود و ورود برای همه زرتشتیان آزاد است.

 

همچنین نمایشگاه و همایش فروش کارهای دستی زرتشتیان روز آدینه ۶ اردیبهشت برگزار می شود. این برنامه که بازدید و خرید از آن برای همه ایرانیان آزاد است از ساعت ۹ تا ۱۷ در تالار خسروی انجام می شود و زرتشتیان علاقه مند برای رزرو میز می توانند از ۲۴ تا ۳۱ فروردین با دفتر سازمان زنان زرتشتی به شماره ۶۶۷۰۶۴۱۹ تماس بگیرند.