دید و بازدید نوروزی سازمان زنان زرتشتی برگزار شد

چاپ

تالار لعل نوذر جمشیدیان، پسین چهارشنبه ۲۱ فروردین میزبان هموندان سازمان زنان زرتشتی بود.

برنامه دیدار نوروزی سازمان زنان زرتشتی چهارشنبه ۲۱ فروردین برگزار شد که تصاویری از آن را می توانید در ادامه مطلب ببینید: