تصاویری از روز اول فروردین در باغ وقفی شیراز

چاپ

زرتشتیان شیراز، نخستین روز فروردین را در باغ وقفی شیراز گرد هم آمدند و به دید و بازدید نوروزی، نیایش و ستایش خداوند و شرکت در آیین جاسبزباد پرداختند.

در روز اورمزد و فرودین ماه باغ وقفی شیراز میزبان زرتشتیان این شهر و همچنین مهمانان زرتشتی از شهرهای دیگر بود. حضور در آتشکده و نیایش خداوند یکتا بخشی از برنامه های این روز بود که همراه با دید و بازدید نوروزی انجام شد، همچنین در تالار روانشاد یزدانی نیز آیین جاسبز باد برگزار شد و یاد تازه درگذشتگان گرامی داشته شد: