گزارش تصویری از شاه ورهرام ایزد تهران در روز اورمزد و فروردین ماه

چاپ

زرتشتیان تهران در نخستین روز سال ۱۳۹۸ با حضور در شاه ورهرام ایزد تهران، به نیایش خداوند یکتا پرداختند

تصاویری از این آیین را در ادامه مطلب ببینید: