دهش ۵۵ هزار در بطری به موسسه خیریه

چاپ

مهتاب گشتاسبی، از جوانان زرتشتی شیرازی، با دهش ۵۵ هزار در بطری پلاستیکی رکورد پیشین خود را شکست.

روز آدینه ۲۴ اسفند، با همراهی گروهی از زرتشتیان شیراز، خانم مهتاب گشتاسبی ۵۵ هزار در بطری پلاستیکی را به کافه کتاب شهر کاغذی نماینده کمپین مهرآوران سبز پیشکش کرد.

این کار با هدف حفاظت از محیط زیست، بازگشت مواد ضایعاتی به چرخه تولید و فراهم کردن هزینه ساخت ویلچر برای کودکان انجام شد و جمع آوری این تعداد در بطری که با همکاری گروهی از زرتشتیان در شیراز و یزد عملی شد حدود ۱۸ ماه به طول انجامید.

 

گفتنی است مهتاب گشتاسبی در سالهای ۹۴ تا ۹۶ نیز به ترتیب ۱۰، ۲۵ و ۴۵ هزار دربطری جمع آوری و به این کمپین پیشکش کرده بود: