آیین گاهنبار پایان سال در کرج برگزار شد

چاپ

تالار مهرداد خانه دولت کرج، شامگاه یکشنبه ۲۶ اسفند، میزبان برگزاری آیین گاهنبار بود.

این مراسم در دومین روز چهره همس پت میدیم گاه که آخرین دوره گاهنبار سال است به همت انجمن زرتشتیان کرج انجام شد.

اوستاخوانی آیین گاهنبار توسط موبدان گودرز ماوندی و پریا ماوندی انجام شد و در پایان نیز موبدیار پریا ماوندی به سخنرانی پرداخت.