تصاویری از آخرین ورهرام ایزد سال در کرج

چاپ

در آخرین ورهرام ایزد سال، زرتشتیان کرج به بررسی برخی از مشکلات حقوقی با حضور نماینده زرتشتیان پرداختند.

خانه دولت کرج بار دیگر در روز ورهرام ایزد میزبان زرتشتیان این شهر بود. پسین سه شنبه ۱۴ اسفند، گردهمایی زرتشتیان کرج در حالی برگزار شد که دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی نیز به دعوت انجمن زرتشتیان کرج در این مراسم حضور داشت.

در ابتدای برنامه، مهران زنده نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج، گزارشی از عملکرد انجمن به ویژه اقدامات انجام شده در تجهیز کوشک ورجاوند گیلان همچون تهیه و نصب کولرگازی و تغییر در سیستم برق کشی را ارائه کرد و از نیک اندیشان همراه انجمن سپاسگزاری کرد.

سپس با حضور دکتر اسفندیار اختیاری، برخی مشکلات حقوقی که زرتشتیان بر اثر عدم اطلاع از قوانین با آن روبرو می شوند مطرح شد و راهکارهای موجود نیز مورد بررسی قرار گرفت. در همین راستا نیز باشندگان پرسشهای خود را مطرح کردند.

برپایی جشن تولد برای متولدین ماه های بهمن و اسفند بخش پایانی برنامه بود که توسط باشگاه جان باخته کامران گنجی انجام شد و در پایان نیز از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.