بازدید دانش آموزان دبستان دینیاری از کارگاه خیاطی

چاپ

 

دانش آموزان دبستان دینیاری با هماهنگی موسسه خیریه پوروچیستا به بازدید کارگاه خیاطی رفتند و با این حرفه آشنا شدند.

در این برنامه که سه شنبه ۱۴ اسفند انجام شد، دانش آموزان کلاسهای چهارم و ششم دبستان دینیاری حضور داشتند و ضمن بازدید از موسسه خیریه پوروچیستا در یک کارگاه خیاطی حضور یافتند و با این حرفه آشنا شدند: