سخنرانی اسفند ماه سازمان زنان زرتشتی برگزار می شود

چاپ

«شیوه آموزش باورهای دینی و سنتی مزدیسنا به نسل جدید» موضوع سخنرانی اولین دوشنبه ماه اسفند سازمان زنان زرتشتی است.

این برنامه از ساعت ۱۰ صبح دوشنبه ششم اسفند در تالار خسروی برپا می شود.

انوشه باستانی، کارشناس روانشناسی، سخنران این برنامه خواهد بود که عموم زرتشتیان می توانند در آن حضور داشته باشند.