چهارشنبه, ۰۱ خرداد ۱۳۹۸
آخرین خبر با عنوان ، جزئیات برنامه دوره شاد و گفتگوی ماه خورداد در 8 ساعت قبل منتشر شده است .
»   انجمن موبدان تهران, انجمن ها, دینی  »   متن سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه
471 بازدید
۲۷ بهمن ۱۳۹۷ , ساعت ۱۳:۱۴
متن سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه

متن سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران، سخنران آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه در تهران بود. این مراسم بامداد پنجشنبه ۲۵ بهمن در تالار ایرج برگزار شد. متن سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در این مراسم را می توانید در ادامه مطلب بخوانید:

خشنوتره اهوراهه مزدا

ایرستانوم اروانو یزه میده . به روان همه درگذشتگان پارسا درود باد

* به روان و فروهر اشوزرتشت اسپیتمان که ازنخستین شهدای راه دین وفرهنگ زرتشتی بوده است درود باد

* روزاورمزد و اسفند ماه پرسه همگانی ویژه بزرگداشت شهدای جنگ تازیان علیه ایرانیان است. برروان وفروهر همه این سلحشوران دلاور که درست است که در میان ما نیستند ولی اندیشه هایشان زنده است ، درود باد.

* به روان وفروهرهمه موبدان وبخردان وسلحشوران ودین چاشنی دارن درود باد 

*به روان تابناک همه شهدای راه دفاع از کیان ملی میهن عزیزمان ایران سرفراز، درود باد.             

** به روان همه بهدینانی  که امسال کیتی را بدرود گفته به مینوپیوسته اند.درود باد

بهشت برین جایگاهشان باد.  یاد شان گرامی و راه نیکشان پررهرو باد.

* به همه ی خدمت گذاران  نیک اندیش. نیک گفتار و نیک کردارجامعه خودمان و سایر اشون های ایران و جهان، درود باد.

کسانی که خوشبختی خود را درخوشبخت کردن دیگرانسان ها جستجو می کنند. و خواستار آن هستند که از زمره کسانی باشند که    « مردم را به سوی راستی و نیکی-  و جهان را بسوی آبادانی و پیشرفت رهنمون باشند.»

از اهورامزدای بزرگ می خواهیم که یاری رسان باشد، که همه بازماندگان-  تندرست زیوند، نیک زیوند. درست زیوند. تا زیوند به کامه زیوند. گیتی شان باد به کامه تن. مینوی شان باد به کامه روان .   ایدون باد

 

                                            نام نیکت گربماند یادگار –  به کزو ماند سرای زرنگار

همانگونه که همگی شما همکیشان ارجمند آگاهی دارید، از زمانیکه هریک از ما زرتشتیان، بنا به سفارش پیام آورمان اشوزرتشت، با آزادی و اختیار کامل، با اندیشه مجهز شده به دانش کافی (اندیشه روشن)، به آیه های کتاب اسمانی مان « گاتاها» می نگریم. پی می بریم که ادعای این پیام آور آریایی، که زمانی که به گله ی روان آفرینش به اهورامزدا که دریسنا ۲۹ بند۱: « ای اهورامزدا، روان آفرینش از درگاه تو گله مند است، برای چه، مرا بیآفریدی- خشم و ستم و چپاول و بیداد و غارت و گستاخی و تجاوز همه جا را فراگرفته است. مرا به جز تو پشت و پناهی نیست. نجات بخشی بمن نشان بده، که بتواند مرا از این تنگنا رهایی بخشد. »، آمده،

(گله ای  که بی تردید، امروزه نیز بعد از چهار هزارسال، در قرن بیست و یکم نیز، شکایت روان آفرینش همه جهانیان از آفریننده یکتا و بی همتا می باشد.) پیامبرمان اشوزرتشت برپایه دانش هایی که نزد پدر و مادر و استاد خود برزین، آموخته است، باگوش هوش می شنود و برای چاره جویی، مدت ده سال به کوه اُشیدَرنَه، کنار دریاچه چیچست، پناه برده، بوسیله «وهومن» به اندیشیدن می پردازد، تا با اهورامزدا خدای یکتا و بی همتا به همپرسگی می رسد. و با الهام« واج(ندای) سروش»، به حقایق بسیاری پی می برد و به راه حل اخلاقی بسیار دقیق و کارشناسی دست می یابد. که در گاتاها کتاب آسمانی ما زرتشتیان، بصورت اشعاری بسیار شیوا و پرمغز چکیده کرده، به جهانیان پیشکش می کند. که امروزه نیز دانشمندان اوستاشناس، براین باور هستند که هیچ یک از مفاهیم آمده در بندهای آن، نصیحت و پند نبوده، بلکه کشف راستی های موجود در طبیعت و اعلام آن به بشریت می باشد. که این پیام آور آریایی را « نخستین بنیانگذار حکمت» و «آموزگار اخلاق مدرن» می دانند. و اذعان دارند که هرانسانی از هر ملیت و باور و جنس و نژاد و  قوم و قبیله ای که باشد، می تواند ضمن حفظ آیین خود، از این پیام های اهورایی، بهره گیری کرده، « خود و دیگر مردمان جهان را به سوی راستی و نیکی و جهان را بسوی پیشرفت و آبادانی رهنمون باشد.»

ما زرتشتیان نیز از زمانی که در می یابیم که این پیام های اهورایی، به راستی« رَزِشتیا چیسیتا مَزدَه داتیا،(بهترین دانش مزدا داده است ). دین، دین اورمزد و آورده اشوزرتشت می باشد. با آزادی کامل، دست در دست موبد، پیمان دین می بندیم. که از آن پس با تمام وجود، برپایه این جهان بینی اهورایی روزگار بگذارانیم و زندگانی کنیم. « اصول( حقیقت)، این دین اهورایی که در دو نماز سپندینه ی «اشم وهو» و « یتا اهو»، فشرده کرده و بعدها در انجمن مغان، در ۹ پایه دین، چکیده گردیده است، را از ته دل، باور داشته، در فرهنگ خود جای دهیم و به فرزندان دلبند خود بیاموزیم و به اندیشه و گفتار و کردار در آوریم. به مسائل فردی ، اجتماعی پیرامونمان، برپایه مفاهیم علمی و کارشناسی« اشم وهو و یتااهو» عمل کنیم.« برپایه خرد دانا وپویا (مننکهسچا)، راست (حقایق و واقعیات)را از دروغ(توهم و خرافات) جدا کرده، دروغ و خرافات را به دور ریزیم. «نیک و بد» راستی هایی را که کشف کرده ایم، را برپایه وجدان(دائنا) هشیار و بیدار (آترسچا)، بدقت ارزش گذاری کرده، ضد ارزش ها را بدور ریزیم و «نیک ترین ارزش ها» را« در میانه ی خرد دانا و وجدان بیدار» به مرحله اجرا بگذاریم.  و به درستی تمرین کنیم که در تمام مراحل زندگانی مادی و معنوی خود،« جز راست نجوییم و جز نیک نپوییم».

بنابراین اصولی که دراین فشرده به آگاهی رسید، ما زرتشتیان نیز همانند همه ی دیگر انسان ها، در جهان، می دانیم که از همان زمانی که جهان بینی، رشته تحصیلی، کار و پیشه، همسر و مکان زندگانی خود را آزادانه انتخاب کردیم. از آن پس، خویشکاری (تکلیف) داریم که به پیمانی که بسته ایم، وفادار و پای بندی بوده، رفتار نماییم.

شوربختانه گاهی در جامعه مان به« برخی» افراد برخورد می کنیم که به این اصول اساسی توجه نکرده ونابخردانه تبلیغ می کنند که چون هریک از ما انسان ها، خرد داریم. می توانیم، بسته به منافع و مصالح شخصی و گروهی خودمان، پیمان شکنی کرده، راه خود را تغییر دهیم و هرتصمیمی که به سودمان است را نیک دانسته، به سرانجام برسانیم. که طبیعتا با اینکار غیر مسئولانه خود، که همگی ما می دانیم که هر انتخابی« حقی ایجاد می کند، و هرحقی، تکلیفی بر دوش ما می گذارد، که باید و باید همگی ما به مسئولیت های خود در چارچوب قانون عمل کنیم. و دست کم، به هیچوجه  به خود اجازه ندهیم که از زیر بارمسئولیتی که پذیرفته ایم، شانه خالی کنیم. نمی شود خود را زرتشتی بنامیم. ولی به جای راستی جویی و نیکی افزایی، به ریا و تزویر و بد کرداری روی  آوریم. بویژه در جهان بینی اشوزرتشت، که بخش حقیقت دین مان که از آموزشهای پیام آورمان بوده و «گاتیک» نامیده می شود. و هدف را و اخلافی ترین راه رسیدن به آن هدف اهورایی بما نشان میدهد. ازبخش« هاتیک (طریقت) و «داتیک( شریعت) که بعدا درانجمن مغان دربخش های دیگر اوستا، توسط انجمن مغان زمانه، نوشته شده، و «روش» رسیدن به آن آرمان سپندینه را بدقت بما نشان می دهد. و نیاکن موبد و با همازوری سایر بهدینان دین دار و دین یار، در درازای تاریخ پراز گرفتاری زرتشتیان، بدقت تمام، حفظ گردیده، به نسل امروز رسانیده اند، کاملا از یکدیگر جدا و قابل تفکیک می باشد. و امروزه نیز انجمن مغان زمانه که بگونه رسمی و قانونی انجمن موبدان تهران است، وظیفه دارد که برپایه اساسنامه، عرف (فرهنگ) و قانون(داد)، از اصول این دین اهورایی( گاتیک) نگاهبانی کرده، فروع(هاتیک و داتیک) کیش زرتشتی،را به پیشنهاد موبدان و موبدیاران و سایر بهدینان، چنانچه لازم باشد، برپایه «گاتیک» به روز کند. و همگی سخت مراقب باشیم که کیش زرتشتی از دامنه دین که کارش « وجدان پروری از راه خردورزی و گسترانیدن انسانیت و اخلاق نیکو در جامعه می باشد، خارج نشویم. و هر شخصیت حقیقی یا حقوقی، به ویژه موبدان و موبدیاران که باید عملکرد مان بگونه ای باشد که الگوی دیگر بهدینان باشیم. برپایه وحدت مدیریت انجمن موبدان تهران، انجام وظیفه نماییم. و همواره سود جامعه زرتشتیان، را به سود شخصی و گروهی خود برتری دهیم. و هرگز حاضر نشویم که دین زرتشتی را ابزاری برای پیشرفت مادی و معنوی خود کرده، بدون هماهنگی با انجمن موبدان،بدعت های خلاف اصول دین بگذاریم. وحدت مدیریت امور مینوی جامعه مان را با دین سازی و دین بازی خود، دچار اختلاف و چند دستگی نماییم.

***

اینجانب در جایگاه رییس انجمن موبدان تهران که وظیفه دارد در پرسه های همگانی اورمزد و اسفند و اورمزد و تیرماه به سخنرانی پرداخته، مشکلات امور مینوی جامعه را به سمع و نظر همکیشان برساند. خویشکاری دارم که از سوی خود و هموندانم و همگی شما همکیشان گرامی، از ته دل و باتمام وجود. در درجه نخست. از همه موبدان و موبدیارانی که به همه خویشکاری هایی خود درچارچوب قانون و سوگندنامه ای که خوانده و امضاء کرده اند، عمل می کنند. و در درجه بعد از همه ی شما بهدینان گرامی که به دیدگاه های کارشناسی(وچر) انجمن موبدان تهران که برپایه اصول دین دقیقا تعریف و استاندارد کرده،پای بند بوده، عمل می فرمایید. مراتب سپاسگذاری قلبی خود را در این مکان سپندینه و در این روز عزیز، اعلام کنم. و از همگی شما همکیشان گرامی درخواست نمایم، که با انتقادات و پیشنهادات خود، ما اعضای انجمن موبدان خودتان را بیش از پیش یاری رسان باشید.

تردیدی نیست که همگی شما همکیشان گرامی بویژه کسانی که در جایگاه « اهو»ی جامعه زرتشتیان، در حال خدمت گذاری به جامعه می باشید و همانند ما موبدان و موبدیاران که در جایگاه «رتو» باید« اشادچید باشیم»، نه تنها نگران آینده جامعه زرتشتیان، به ویژه جوانان ارجمند هستیم. که بدرستی میدانیم که اگر بیش از پیش با هم در چارچوب قانون همازور نباشیم. به تنهایی، نمی توانیم. به وظایف خود درچارچوب اساسنامه و قانون، عمل کنیم. و راستی ها را به نیک ترین راه ممکن، به میان جامعه برده، نهادینه کرده، فرهنگی نماییم. و می دانیم که اگر بازهم، این نا همازوری ادامه داشته یابد. بازتاب نامیمون آن، بیش از پیش، دامن گیر یکایک جامعه ما به ویژه جوانانمان را خواهد گرفت. از اینرو اجازه می خواهم که از این گاه سپندینه بهره گیری کرده، و چند گله دلسوزانه که میدانم درد دل همه شما همکیشان گرامی دین دار و دین یار نیز می باشد، را به آگاهی همگی شما همکیشان برسانم و از یکایک شما گرامیان درخواست نمایم که به خویشکاری خود بیش از پیش عمل کرده، یاری رسان مان باشید.:

 • ما همچون گذشتگانمان در انجمن موبدان زمانه، در جایگاه «رتوی» جامعه زرتشتیان، مسئولانه به پرسش هایی که هر شخصیت حقیقی یا حقوقی از این انجمن مینوی می نماید. با ذکر دلائل و توضیحات مفصل، برپایه اصول دین و فرهنگ زرتشتی، پاسخ کارشناسی(وچر) داده و می دهیم. که از سال ۱۳۸۴، در سه بیلان کاری، در اختیار همه انجمن های زرتشتیان سراسر کشور قرار داده ایم. ولی شوربختانه در عمل کمتر گوش شنوایی می بینیم. و همچنان در نهادینه کردن و فرهنگی نمودن این مفاهیم دینی و فرهنگی آنگونه که شایسته جامعه به ظاهر کوچک و به معنا بزرگ زرتشتیان است، همازوری و پشتیبانی نمی بینیم.
  • وَچَر می دهیم که ای بهدینان ارجمند، زمانی که می خواهید کار بسیار نیک دوباره سازی زیارتگاه ها را انجام دهید،« لطفا نوسازی نکنید» و« بازسازی بفرمایید.» که اصالت این بناها حفظ شود. در عمل اغلب برخلاف این اصول مشاهده می کنیم.
  • زمانی که نیروی کافی برای روشن نگاه داشتن آتش نیاکانی، در آتشکده های محل زندگای خود را ندارید، آتشکده را با گاز به قول خودتان « به شکل شومینه» در نیاورید. این آتشی که با چوب می سوزد و از آتش نیاکانی به این مکان سپندینه اورده است، دقیقا همانند« پرچم است و به هیچوجه آتش معمولی نیست»ووو…و اگر نمی توانید، به اتش اتشکده اصلی باز گردانید و هرزمان لازم شد، دوباره ان را از آن اتشکده مرکزی به همان محل بازگردانید. ووو.
  • البته که گرد هم آمدن و با یکدیگر درکار خیر و خیرات کردن همازور شدن، کار بسیار نیکو و شایسته ای است. ولی سفره انداختن به نام «بی بی سه شنبه» و« شاه پری» هیچ ارتباطی، به دین و فرهنگ ما زرتشتیان ندارد؟». هرروز ما نامی دارد، ستودنی (ایزدی) و پر از مفهوم سپندینه و انسان ساز، همانگونه که سفره وهمن روز، می اندازید. هر روزی که مایل هستید سفره بیاندازید و کار خیر و خوشی انجام دهید، به نام همان روز سپندینه دینی خودمان، بیاندازید…
  • وووو…….
 • برپایه اصول دین و آیین و فرهنگ زرتشتی ، دیدگاه کارشناسی (وچر) می دهیم که :

۲٫۱- «جشن اسفندگان» روز گرامی داشت جایگاه و مقام بانوان گرامی است، و از کهن ترین زمان تاکنون مردان، در این روز همسران و دختران خود را به تخت نشانیده و بگونه شایسته از ایشان، سپاسگذاری می کرده اند.  جشن اسفندگان، با هیچ منطق دینی و فرهنگی ما، نمی تواند روز عشق ما ایرانیان باشد. عشق در باور و فرهنگ ما ایرانیان، مفهومی بسیار وسیع تر و گسترده تر از والنتاین دارد. و تنها به عشق مردان، به بانوان محدود نمی گردد. بانوان گرامی نیز حق دارند که عاشق همسر و فرزندان خود باشند. عشق به خداوند یکتا و بیهمتا وآنچه که آفریده و در اختیارمان گذارده، نیز از جمله مفاهیم عشق در فرهنگ ما می باشد. «عشق باید با پیمان همراه باشد.» عشق بدون پیمان، هوسبازی بیش نیست.ووو…  بر پایه فرهنگ ما روز عشق « روز مهر از ماه مهر(جشن مهرگان)» است که لازمست، مهر و محبت با پیمان داری در همه سطوح گیتوی و مینوی، همراه باشد.

۲٫۲- در دین و فرهنگ ما، امشاسپند بهمن نگاهبان حیوانات است. « جشن بهمنگان برپایه اصول دین و فرهنگ ما زرتشتیان «روز حمایت از حیوانات» می باشد. نیک منشی را نمی شود محدود به مردان کرد. ولازمست در گاه شمار زرتشیتان« جشن شهریورگان، که به مفهوم شهریاری بر خویش و تسلط برنفس است و نماد آن فلزات است،«روز گرامی داشت مقام مردان باشد.

 

 • با هم اندیشی بسیار، برپایه اصول دین و آیین زرتشتی ، براساس وظیفه تاریخی، دیدگاه کارشناسی(وچر) می دهیم که :
  • آیین سدره پوشی، «یک آیین مذهبی است.» اینهمه این آیین سپندینه را با تجملات و تشریفات همراه نفرمایید و چشم و هم چشمی بوجود نیاورید. سادگی از اصول اصلی برگزاری آیین های مذهبی ما زرتشتیان است، فرزندانمان را دست کم پیش از پیمان دین بستن، اوستای بایسته آموخته و به درک مفاهیم ۹ پایه دین زرتشتی مجهز کنید باشیم و کوشش بفرمایید که بصورت دسته جمعی سدره پوش کنید. …..
  • – اینهم تاج گل، برسر آرامگاه نبرید. حداکثر یک تاج گل کافیست. هزینه تاج گل را به هرارگانی که مایل هستید، به نام همان شادروان، خیر و خیرات بفرمایید. هم آبادگری درپی دارد و کرفه اش بیشتر است وهم محیط زیست را آلوده نکرده اید.
  • – وووو….
 • انجمن موبدان تهران، بالاترین مرجع رسمی و قانونی دینی و فرهنگی زرتشتیان. همچنان که وظیفه دارد موبد و موبدیاران را آموزش داده، پس ازگذرانیدن دوره های لازم، به مقام سربازان نگاهبان دین و فرهنگ زرتشتی، در راستای خدمت رسانی به جامعه زرتشتیان، تربیت کند. به همان اندازه هم وظیفه داریم که ایشان را برپایه همان پیمانی که هنگام دریافت مدرک خود، بسته ایم، مدیریت کند که چنانچه هریک از ما موبدان و موبدیاران، برآن شده ایم که دین را ابزاری برای پیشبرد اهداف شخصی و گروهی خود بکار گرفته و بدعت های خلاف اصول دین بگذاریم و « اشموغی » کنیم. را برپایه همان قوانین، باتمام توان در برابر ایشان بایستند. و اگر به اخطارها توجه نکردند، خلع لباس کند. خواهش می کنیم، در شناختن و به مجازات رسانیدن قانونی این « آشموغ ها» که خوشبختانه از انگشتان یک دست هم تجاوز نمی کنند، انجمن موبدان خودتان را یاور و پشتیبان باشید.

هرگز فراموش نکرده و نمی کنیم که «زرتشتی به ادعا نیست، بلکه به وفادار بودن به پیمان دینی که بسته ایم و عمل کردن به ارزش های است که درکیش زرتشتی بدقت تعریف و استاندارد شده ولازمست درجامعه نهادینه گردیده، فرهنگی شود، می باشد.

 

 

در پناه اهورامزدا .   ایدون باد . ایدون ترج باد.

تن تان سالم و پرتوان ، خردتان دانا و پویا. وجدانتان هشیار و بیدار باد

موبد دکتر اردشیر خورشیدیان – رییس انجمن موبدان تهران ، پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه ۳۷۵۶ دینی زرتشتی

مطالب مرتبط با برچسب

تصاویری از پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه در آرامگاه زرتشتیان یزد
آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه پسین پنجشنبه 25 بهمن در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار شد.
گزارش تصویری از آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه در تهران
آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه در تالار ایرج تهران برگزار شد.
گزارش تصویری از آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه در تهران
انجمن موبدان تهران و انجمن موبدان و موبدیاران استان یزد، آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه را برگزار می کنند.
پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه در کالیفرنیا برگزار شد
پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه روز چهارشنبه 25 بهمن ماه در مرکز زرتشتیان کالیفرنیا برپا شد.

یک دیدگاه برای متن سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان در آیین پرسه همگانی اورمزد و اسفند ماه

 1. بهدين
  0

  جشن اسفندگان 
  روز مادر ، بانوان  و دختران خجسته باد 

ارسال پاسخ یا نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.


لطفا معادله امنیتی را تکمیل کنید *

 • آخرین خبرها