چگونگی درک آینده در اتاق بازرگانی

چاپ

«چگونه آینده را درک کنیم و برای آن آماده شویم؟»   موضوع سخنرانی بهمن ماه اتاق بازرگانی زرتشتیان ایران است.

این نشست شنبه ۲۷ بهمن با سخنرانی رادمان خورشیدیان کارشناس ارشد آینده نگاری اجتماعی از دانشکده جامعه شناسی دانشگاه ترنتو ایتالیا برپا می شود.

ساعت برگزاری نشست ۳۰: ۱۹ و محل برگزاری آن تالار جلسات انجمن زرتشتیان تهران عنوان شده است.

گفتنی است اتاق بازرگانی زرتشتیان هر ماه یک برنامه سخنرانی برگزار می کند.