جشن سده در کرج

چاپ

آیین جشن سده شامگاه چهارشنبه ۱۰ بهمن در خانه دولت کرج برگزار شد.

این جشن توسط انجمن زرتشتیان کرج و با همت جوانان زرتشتی این شهر با نیایش و گاتهاخوانی آغاز شد. سخنرانی مهران زنده نوش فرنشین انجمن زرتشتیان کرج و سپاسگزاری از دست اندرکاران جشن، شاهنامه خوانی، حرکات موزون نونهالان، سخنرانی موبد پریا ماوندی با موضوع ریشه های جشن سده و چند نمایش کمدی از دیگر برنامه های جشن بود. در پایان نیز آیین آتش افروزی انجام شد:

مهران زنده نوش، فرنشین انجمن زرتشتیان کرج

سخنرانی موبدیار پریا ماوندی

شاهنامه خوانی