گزارش تصویری از گاهان بار چهره میدیاریم گاه در شریف آباد(۲)

چاپ

گاهان بار چهره میدیاریم گاه مانند سالیان گذشته با باشندگی زرتشتیان به صورت سنتی و خانه به خانه در شریف آباد اردکان یزد برگزار شد.

موبدیاران ماهیار دهموبد و شاه بهرام بلیوانی مسئولیت اوستاخوانی این دوره گاهان بار را بر عهده داشتند که روزهای ۱۰ تا ۱۴ دی ماه انجام شد، بخش دوم گزارش تصویری از این مراسم را در ادامه مطلب ببینید: