آیین گاهنبارخوانی در زیارتگاه ستی پیر برگزار شد

چاپ

به مناسبت روز اشتاد ایزد و دی ماه، آیین گاهنبارخوانی در زیارتگاه ستی پیر انجام شد.

این مراسم از ساعت ۳ پسین پنجشنبه ۲۰ دی، برابر با اشتاد و ایزد و دی ماه در گاهشمار زرتشتی برپا شد. اوستاخوانی مراسم توسط موبد بهروز نجمی زاده انجام شد و در ادامه با یاری نیک اندیشان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

گفتنی است انجمن زرتشتیان مریم آباد متولی زیارتگاه ستی پیر است و زرتشتیان یزد در روزهای اشتاد ایزد هر ماه در این زیارتگاه گرد هم می آیند و به نیایش و ستایش خداوند یکتا می پردازند: