حضور داوران زرتشتی در سمینار داوری والیبال و تکنولوژی های جدید

چاپ

گروهی از داوران زرتشتی والیبال در سمینار داوری «والیبال و تکنولوژیهای جدید در والیبال» شرکت کردند.

سمینار «داوری والیبال و تکنولوژیهای جدید در والیبال» به میزبانی هیات والیبال استان یزد پنجشنبه ۲۰ دی ماه برگزار شد. این سمینار با هماهنگی کمیته آموزش و پژوهش فدراسیون والیبال به استادی فرهاد شاهمیری، داور بین المللی برپا شد.

شیرین هرمزدزاده، هومن آبیاری، پدرام نجمی، اسفندیار مالی، امید افسادی، افشین تشکر و سهراب خسرویانی داوران زرتشتی شرکت کننده در این سمینار بودند و با مفاهیم منشی الکترونیکی avc،تبلت، قوانین و‌ مقررات جدید و ویدئو چک آشنا شدند.