گزارش تصویری از جشن دیگان در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان

چاپ

جشن دیگان در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان برگزار شد.

گزارش تصویری از این برنامه که پسین پنجشنبه ۲۰ دی ماه در خانه فرهنگ و هنر زرتشتیان انجام شد را در ادامه مطلب ببینید:

 

خانم پریسا ماوندادی، مجری جشن دیگان

اوستاخوانی موبد فرهنگ ضیاتبری

سخنرانی دکتر اسفندیار اختیاری، نماینده ایرانیان زرتشتی

اجرای آوازهای سنتی توسط آقای کیانی، در ادامه خانم ستاره معاونت نیز به آوازخوانی پرداخت.

سخنرانی موبد دکتر اردشیر خورشیدیان، فرنشین انجمن موبدان تهران

اجرای حرکات موزون توسط مهتا استقامت، آوینا ایرانی، آویسا باستانی نژاد، مروارید سلامتی، پانیذ فرهی، شیدا مزداپور، هستی میزانیان و آنیسا نوشیروان، به سرپرستی خانم افسانه جمشیدی

شعرخوانی اقای رستم خسرویانی

تقدیر از گروه حرکات موزون توسط موبد دکتر اردشیر خورشیدیان

تقدیر از پریسا ماوندادی مجری جشن