فیلمبرداری بخشی از مستند ایساتیس در پیرسبز

چاپ

بخشی از مستند سینمایی ایساتیس در زیارتگاه پیرسبز فیلمبرداری شد.

فیلمبرداری مستند سینمایی ایساتیس از تیر ماه سال جاری به تهیه کنندگی و کارگردانی علیرضا دهقان آغاز شده است و با فیلمبرداری بخشهایی از نیایش زرتشتیان در زیارتگاه پیرسبز، فیلمبرداری این مستند به پایان رسید.

فیلمبرداری مستند ایساتیس در پیرسبز با هماهنگی اداره میراث فرهنگی شهرستان اردکان با انجمن زرتشتیان شریف آباد و با حضور موبدان بهروز نجمی زاده و فریبا مالی و خانم سوسن بختیاری انجام شد.