معاینه غربالگری دانش آموزان دبستان جمشیدجم

چاپ

با حضور خانم دکتر بهناز فریدونی، معاینه غربالگری دانش آموزان دبستان جمشیدجم انجام شد.
تصاویری از این برنامه که به منظور تکمیل شناسنامه سلامت دانش آموزان پایه های چهارم تا ششم دبستان جمشیدجم انجام شد را در ادامه مطلب ببینید.
گفتنی است خانم دکتر بهناز فریدونی از پزشکان با تخصص داخلی است.