نمایشگاه فروش کارهای دستی زرتشتیان برگزار می شود

همایش فروش سازمان زنان زرتشتی

چاپ

سازمان زنان زرتشتی از برگزاری نمایشگاه فروش کارهای دستی زرتشتیان خبر دارد.

این برنامه از ساعت ۹ صبح تا ۵ پسین آدینه ۵ بهمن در جشنگاه خسروی برپا می شود.

زرتشتیان علاقه مند برای رزرو میز فروش تا پایان وقت اداری سه شنبه ۲ بهمن فرصت دارند که با سازمان زنان زرتشتی در تماس باشند.

گفتنی است بازدید و خرید از این نمایشگاه برای عموم آزاد است.