آیین گاهنبار و جشن تولد در کرج

چاپ

آیین گاهنبارخوانی چهره میدیاریم گاه به همراه جشن تولد متولدین ماه های آذر و دی در خانه دولت کرج برگزار شد.

آیین گاهنبارخوانی چهره میدیاریم گاه در روز ورهرام ایزد و دی ماه گاهشمار زرتشتی برابر با آدینه ۱۴ دی در تالار مهرداد خانه دولت برگزار شد. این مراسم به همت انجمن زرتشتیان کرج و با اوستاخوانی موبد گودرز ماوندی انجام شد و در پایان نیز به همت نیک اندیشان از باشندگان پذیرایی به عمل آمد.

در ادامه نیز به همت باشگاه جان باخته کامران گنجی جشن تولد مشترکی برای متولدین ماه های آذر و دی برگزار شد: