گزارش تصویری از جشن آبانگان در آتشکده یزد

چاپ

انجمن زرتشتیان یزد با همکاری کمیسیون بانوان وهومن جشن آبانگان را در آتشکده یزد برگزار کرد.

این مراسم به یاد روانشاد سوسن ورجاوند که پایه گذار برگزاری جشن آبانگان در آتشکده یزد بوده است، پسین ادینه ۴ آبان ماه انجام شد.

برگزاری آیین گاهنبار و آبزور با اوستاخوانی موبد فریبا مالی، سخنرانی دکتر موبد مهربان پولادی در مورد جشن آبانگان و دف نوازی و آواز مهران خسرویانی از بخش های این برنامه بود.

گفتنی است جشن آبانگان در روز آبان ایزد و ماه آبان در گاهشمار زرتشتی که برابر است با ۴ آبان در گاهشمار خورشیدی برپا می شود. این جشن به گرامیداشت آبهای روان اختصاص دارد و زرتشتیان در این روز به خواندن اوستای آبزور در کنار آبهای روان می پردازند.