چند خبر از دبستان جمشیدجم

چاپ

بازدید از تئاتر گروفالو، نشست آموزش خانواده در ماه مهر و بازدید از شهرک سینمایی غزالی از جمله برنامه های فوق برنامه دبستان جمشیدجم در روزهای گذشته بوده است.

دانش آموزان کلاسهای اول تا پنجم دبستان جمشیدجم به تماشای تئاتر گروفالو رفتند:

نشست آموزش خانواده ماه مهر با موضوع روش های صحیح کتابخوانی برای پدر و مادر دانش آموزان دبستان جمشیدجم برپا شد، این کارگاه به استادی دکتر عباسی، دکترای ادبیات فارسی تشکیل شد و خانواده ها با روش های صحیح کتابخوانی و قصه گویی برای فرزندانشان آشنا شدند:
دانش آموزان کلاس ششم دبستان جمشیدجم نیز با هماهنگی آموزگار کتابخوانی از شهرک سینمایی غزالی بازدید کردند: