تصاویری از بازگشایی کلاسهای دینی کرمان

چاپ

کلاسهای دینی دانش آموزان زرتشتی کرمان پنجشنبه ۵ مهر ماه آغاز به کار کرد.

تصاویری از این برنامه را در ادامه مطلب ببینید:

روز پنجم مهر و در نخستین پنجشنبه پس از آغاز سال تحصیلی، جشن بازگشایی کلاسهای دینی کرمان از ساعت ۱۵: ۱۵ در تالار آتشکده کرمان با گاتهاخوانی و نیایش موبدیار مهرزاد کاویانی آغاز شد. در ادامه کیانپور کامیاب پور فرنشین انجمن زرتشتیان کرمان به سخنرانی پرداخت و پس از آن دانش آموزان کلاسهای دینی هر پایه به همراه آموزگارشان معرفی شدند و هدایایی از سوی آقای دینیار کاویانی به آنها پیشکش شد:

نیایش و گاتهاخوانی توسط موبدیار مهرزاد کاویانی

سخنرانی کیانپور کامیاب پور، فرنشین انجمن زرتشتیان کرمان

دانش آموزان کلاس اول

دانش آموزان کلاس دوم

دانش آموزان کلاس سوم

دانش آموزان کلاس چهارم

دانش آموزان کلاس پنجم

دانش آموزان کلاس ششم

دانش آموزان کلاس هفتم

دانش آموزان کلاس هشتم

دانش آموزان کلاس نهم

دانش آموزان کلاس دهم

دانش آموزان کلاس یازدهم

دانش آموزان کلاس پیش دانشگاهی(دوازدهم)